Neo Animisme
Mrtn

Neo Animisme

Eerste Neo Animistisch Manifest


- De materie is bezield.

- De materie wordt geboren, leeft, sterft en ontbindt

- De neo animist vindt op zijn pad gestorven en ontbindende materie,

componeert dit tot een groter geheel en blaast het nieuw leven in.

- De materie is opnieuw bezield.

- Voor de neo animist is in wezen ieder object een wezen.

- Zijn belangrijkste gereedschap is de tand des tijds.

- Zijn belangrijkste leermeester is de natuur.

- Alles is reeds aanwezig in de oermassa en alles wat de neo animist doet is ordenen en rangschikken.

  Ga hier verder naar NEO ANIMISME  2 van 6

1 van 6